Media

MEDIA MENTIONS

Ak robit vedu, tak na Novom Zélande
Dôvera je dôležitá
Kto je Maroš Servátka
Slovák, ktorý svojim študentom platí
Slovák, čo z etikety robí biznis
Príležitosť vždy chytím za pačesy
Slovák medzi mexickou elitou
Som rád, keď ma život prekvapí

 

BRATISLAVA OPEN LECTURE SERIES

Dôvera – kľúč k produktivite a rozvoju. Poznatky z experimentálnej ekonómie (s vedeckými referenciami)
Tlačová správa: Prednáška Maroša Servátku
Private Banking Times, Tatra banka: Dôvera – kľúč k produktivite a rozvoju. Poznatky z experimentálnej ekonómie
NTB Photos Maroš Servátka’s Lecture
EUBA Photos Maroš Servátka’s Lecture

Tlačová správa: Poučenie z krízového vývoja s Ľubošom Pástorom
Pástor: Zlo počas krízy vyvolali aj regulácie
Pástor: Splácanie vládnych dlhov spomalí hospodársky rast v budúcnosti
Finančná kríza je pre ekonómov motivácia
STV - Správy a komentáre, Trhy sa zotavujú (19.10)
STV - Správy STV (20.10)
NTB Photos Ľuboš Pástor‘s Lecture
EUBA Photos Ľuboš Pástor‘s Lecture

Private Banking Times, Tatra banka: Svetoví ekonómovia na Slovensku
Photos John Nye, Mary Shirley, Lee Benham and Alexandra Benham‘s Lecture
NTB Photos John Nye, Mary Shirley, Lee Benham and Alexandra Benham‘s Lecture
EUBA Photos John Nye, Mary Shirley, Lee Benham and Alexandra Benham‘s Lecture
Tlačová správa: Bratislava Economic Open Lecture Series, May 18, 2009

Robert Aliber: Kríza raz za čas? To nie je zlé
Američan už v tomto živote krízu nezažije
Tlačová správa: Bratislava Economic Open Lecture Series, May 13, 2009
NTB Photos Robert Aliber’s Lecture
EUBA Photos Robert Aliber’s Lecture

BRATISLAVA WORKSHOP ON INSTITUTIONAL ANALYSIS

Institutional Economics: A Crucial Tool for Understanding Economic Development
Čo vedia ekonómovia o motiváciách a inštitúciách?
Tlačová správa: Bratislava Workshop on Institutional analysis, May 10-15, 2009
Private Banking Times, Tatra banka: Inštitucionálna ekonómia
NTB Photos RCI Workshop
EUBA Photos RCI Workshop

 

CATO WORKSHOP

Tlačová správa: Workshop on Public Economics and Economic Freedom
Verejná ekonomika a ekonomická sloboda
Private Banking Times, Tatra banka: Chvála daňovým rajom
NTB Photos CATO Workshop
EUBA Photos CATO Workshop

 

NOBEL LECTURE SERIES

Za čo dostal Aumann Nobelovu cenu
Európa môže skončiť ako Rímska ríša
Laureát Nobelovej ceny za ekonómiu R. J. Aumann v Bratislave
Unikátna prednáška na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Robert Aumann: Vojna je racionálna záležitosť
Laureát Nobelovej ceny Robert Aumann na Slovensku
Pozvánka na prednášku "Vojna a mier"
Tlačové správy Nadácie Tatra banky
Robert Aumann na Slovensku
Ekonomická teória hier má  čo povedať k problému vojny
Keď chcete mier, myslite viac na vojnu

Private Banking Times, Tatra banka: Držiteľ Nobelovej ceny na Slovensku
Abstrakt k prednáške Edwarda Precotta
Abstrakt k workshopu Edwarda Prescotta
NTB Photos Edward Prescott’s Lecture
EUBA Photos Edward Prescott’s Lecture

NTB Photos Robert Aumann’s Lecture
EUBA Photos Robert Aumann’s Lecture

 

1st BRATISLAVA ECONOMIC MEETING

Úspešní spoza hraníc chcú pomôcť našim
Úspech v ekonómii nehľadí na hranice
Vplyv ekonómie na spoločnosť a podnikanie
1st Bratislava Economic Meeting
Tlačová správa: 1st Bratislava Economic Meeting
Sprava z 1st BRATISLAVA ECONOMIC MEETING

NTB Photos BEM
EUBA Photos BEM

 

WORKSHOP ON TEACHING ECONOMICS WITH EXPERIMENTS

Nové spôsoby výučby ekonómie aj u nás
Ako učiť ekonómiu?
Výučba ekonómie s využitím počítačových experimentov
Experimentálna ekonómia vo výskume a výučbe

 

OTHERS

Experimentálna ekonómia už aj na Slovensku